►Regulamin

REGULAMIN

►REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU TELEPRANK.PL

1. Postanowienia ogólne

 

KONTAKT DO SERWISU: https://www.facebook.com/teleprank <- Zakładka wyślij wiadomość.

 

* Zakup w serwisie daje dostęp do płatnych zasobów strony TELEPRANK.PL oraz zapewnia całkowicie za darmo wykonanie telefonu na podany numer.
* Adres email podany podczas zakupu zostanie przechowany w bazie danych w celu informacji wrazie ewentualnej reklamacji (logów).
* Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.
* Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ew. problemy związane z nieodebraniem połączenia, zgłoszenie się poczty głosowej.
* Informacje o naszej polityce cookie dostępne są pod tym adresem {...}.
* Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin serwisu.
* Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania.Zawartość strony:

Dzięki tej usłudze możesz być podatny na urazy niektórych użytkowników. Niektóre odpowiedzi na żart mogą być niecenzuralne oraz obraźliwe.

 

TelePrank.PL - to strona internetowa, która pozwala użytkownikowi wysłać żart do miejsca docelowego wybranego przez użytkownika. Użytkownik będzie mógł otrzymać żart. Po dostarczeniu dowcipu do odbiorcy aplikacja ma funkcję nagrywania dźwięku oraz udostępniania go nadawcy żartu.
Portfel TELEPRANK.PL

Dodając kwotę do portfela TelePrank.PL, akceptujesz, że otrzymane kredyty nie mają wartości pieniężnej i nie podlegają zwrotowi.

►Wykorzystanie oferty usługowej

Zgadzasz się na odpowiednie i zgodne z prawem korzystanie z aplikacji i treści, zgodnie z obowiązującymi warunkami, zasadami moralności i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi, zobowiązując się do nieszkodliwego i odszkodowawczego, w razie potrzeby, jej oddziałów, powiązanych części, pracowników, dyrektorów, pracowników, agentów, niezależnych kontrahentów, reklamodawców, partnerów i sponsorów oraz marek sponsorujących, wszelkich roszczeń lub pozwów, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, nawet karnych nagannych zachowań, które zostały wykonane przez osobę trzecią, w związku z bezpośrednim użyciem lub w wyniku nielegalnego korzystania z Usługi.

 

Jak każda inna usługa telekomunikacyjna, korzystanie z usług TELEPRANK w celu nękania lub krzywdzenia kogokolwiek jest nielegalne. Jest to również naruszenie naszych Warunków korzystania z TELEPRANK w takich celach, a każdy, kto narusza Warunki z wykorzystaniem TELEPRANK, będzie prawnie odpowiedzialny za wszelkie wynikające z tego szkody. Aby zapobiec złośliwemu użyciu aplikacji, TELEPRANK stosuje nadzwyczajne środki ostrożności przy tworzeniu swoich komunikatów, ogranicza harmonogram wywołań świadczonej usługi, uniemożliwiając dzwonienie między 00:00 a 08:00 i wykonywanie żartów które można skierować do tego samego adresata, wynosząc maksymalnie pięć (5).

 

b) Udostępnianie i nagrywanie żartów

 

Przepisy zezwalają na rejestrację każdej rozmowy telefonicznej pod warunkiem zgody nagrywającego, za zgodą co najmniej jednej z zaangażowanych stron. Użytkownik nie będzie mógł pobrać nagrania bez uzyskania wcześniejszej zgody. Funkcja usługi uniemożliwia utworzenie zapisu, jeśli użytkownik TELEPRANK nie akceptuje wyraźnie takiego poprzedniego warunku.

 

Aby publicznie udostępniać dowcipy, usługa wymaga, aby osoba udostępniająca żart uzyskała zgodę od wszystkich uczestników połączenia. TELEPRANK nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieuzyskania zgody na udostępnienie Nagrania, co stanowi zobowiązanie do zabezpieczenia stron trzecich lub TELEPRANK od wszelkich roszczeń wynikających z ich działań.

 

W związku z powyższym TELEPRANK będzie zbierać pewne dodatkowe dane osobowe użytkownika przed uzyskaniem nagrania.

 

Zgadzasz się na odpowi

Wykorzystywanie błędów strony w celu zdobycia korzyści materialnej

Każda świadoma próba wykorzystywania błędów na stronie wiąże się z odpowiedzialnością prawną. Wszystkie takie przypadki będą zgłaszane na Policje. Strona zastrzega sobię również prawo do przechowywania adresów IP swoich użytkowników w celu późniejszej identyfikacji.

 

  1. Nie wolno używać strony oraz aplikacji do dzwonienia na numery alarmowe, ośrodki zdrowia, agencje rządowe, pracowników lub urzędników, policję, szkoły, numery przypisane do usług publicznych firm radiowych, jakiejkolwiek usługi za którą pobiera się opłatę, gdyż jest to zabronione przez prawo lub regulację, chyba że połączenie jest nawiązywane za uprzednią i wyraźną zgodą strony odbierającej. Nie wolno korzystać  z tej usługi w przypadku jakichkolwiek nielegalnych lub niezgodnych z prawem działań.

 

2. Nieuprawnione lub niezgodne z prawem wykorzystanie aplikacji i / lub jej zawartości w nielegalny sposób lub w niewłaściwy sposób.

 

3. Kopiować lub modyfikować aplikacji / strony internetowej które zmieniają jej działanie

 

4. Przekazywać, sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, dystrybuować   lub w inny sposób przyznawać jakichkolwiek praw i rodzajów strony / aplikacji stronom trzecim.

 

5.Wprowadzanie lub rozpowszechnianie wirusów komputerowych lub jakiegokolwiek innego sprzętu lub oprogramowania mogącego spowodować uszkodzenie systemów fizycznych lub logicznych właściciela domeny, jej dostawców lub stron trzecich;

 

6. Próbowanie uzyskać dostęp, używać i / lub manipulować danymi właściciela usługi, dostawców zewnętrznych i innych użytkowników;

 

7.W szczególności użytkownik, użytkownik, zgadza się nie wykorzystywać TELEPRANK  do przesyłania, rozpowszechniania lub udostępniania osobom poniżej 18 lat żartów lub jakiejkolwiek zawartości, wiadomości, grafiki, fotografii, nagrań i, ogólnie rzecz biorąc, każdego rodzaju materiałów dostępnych w aplikacji;

 

8. Nie używaj TELEPRANK.PL w sposób niezgodny z prawem.

  *W sposób który powoduje że naruszamy jakiekolwiek przepisy

   *Nie wykonuj uciążliwych połączeń

   * Nie wolno grozić, denerwować i nękać każdej osoby

rozpowszechniać, dostarczać, przekazywać, świadomie otrzymywać, przesyłać, pobierać, publikować, wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać informacji lub materiałów obraźliwych, obraźliwych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, obscenicznych, niemoralnych, niezgodnych z prawem lub groźne lub naruszające jakąkolwiek własność intelektualną, prywatność lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich lub które mogłyby irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój wobec kogokolwiek lub popełnić oszustwo lub inne przestępstwo;

 

Jeśli naruszysz którekolwiek z postanowień powyższej klauzuli i przeprowadzisz którekolwiek z zabronionych działań, będziemy uprawnieni, według naszego wyłącznego uznania, do zawieszenia lub ograniczenia Twojego dostępu do naszych usług natychmiast lub do zakończenia Twojego dostępu do naszych usług i naszych warunków i warunki natychmiast.

 

Możemy również ujawniać wszelkie informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z naszych usług organom regulacyjnym lub organom ścigania lub sądom, ale tylko jeśli jest to wymagane przez prawo lub na żądanie któregokolwiek z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami.Użytkownik zobowiązuje się w pełni zabezpieczyć i chronić nas przed wszelkimi stratami, szkodami i kwotami (w tym opłatami prawnymi), poniesionymi lub poniesionymi przez nas w związku z rzeczywistymi lub potencjalnymi roszczeniami, postępowaniem prawnym i regulacyjnym skierowanym przeciwko nam przez stronę trzecią, wynikające z naruszenia przez ciebie tego postanowienia7. PRAWO DO MONITOROWANIA I KONTROLI

TELEPRANK.PL, w celu zagwarantowania praw użytkowników i adresatów dowcipów oraz przestrzegania obowiązujących przepisów, może:

 

Przejść do nadzoru nad Usługą za pośrednictwem jej administratorów.

 

Przechowuje w swoich plikach względne dane do IP adres, producentów i model urządzenia, operator telefoniczny, a także wszelkie inne informacje dostarczone przez użytkowników (np. konta użytkowników w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook lub Google) oraz przekazanie ich do Sił i organów bezpieczeństwa państwa przypadek, w którym TELEPRANK.PL jest niezbędny do tego celu.

 

Przekazywać ofiarom niezgodne z prawem wykorzystanie aplikacji przez użytkownika, adres IP lub informacje dostępne w naszych plikach, gdy użytkownik nie uzyskał uprzedniej zgody na wykonanie, nagranie lub udostępnienie dowcipu.

 

Tymczasowo zakłócać usługę bez uprzedzenia z powodów technicznych lub prawnych, które będą odpowiednio uzasadnione.
8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

TELEPRANK.PL nie będzie odpowiedzialna za niewłaściwe funkcjonowanie Usługi, jeśli wynika to z prac konserwacyjnych, incydentów lub problemów wynikających z jej zdolności do obsługi niezbędnych systemów do korzystania z usługi. TELEPRANK.PL przyjmie odpowiednie środki w celu zapewnienia szybkiego reagowania, bez ponoszenia odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane usługami telekomunikacyjnymi.

 

Użytkownik zwolnił TELEPRANK.PL z odpowiedzialności wynikającej z przerw w dostępie do mobilnej aplikacji, spowodowanej większymi siłami lub poza jego kontrolą, takimi jak modem, system komputerowy użytkownika, oprogramowanie nawigacyjne, połączenia sieci telefonicznych i / lub jakichkolwiek innych urządzeń. inna infrastruktura transportowa lub telekomunikacyjna użyta przez użytkownika.